//gabrielamatei.ro/wp-content/uploads/2019/11/confidentialitate2.jpg

Protejarea confidențialității Art. VI.2. Psihologii vor proteja confidențialitatea tuturor informațiilor adunate în timpul activitatilor lor profesionale și se vor abține de la dezvăluirea informațiilor pe care le dețin despre colegi, clienții colegilor, studenții și membrii organizațiilor, excepție facând situațiile: pentru protecția sănătății publice, pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârșirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte. Divulgarea, de catre psihologi, a unor date care le-au fost încredințate sau de care au luat cunostință în virtutea profesiei, dacă aceasta este de natura a încalcă clauza de confidențialitate, este interzisă.

Limitele confidențialității Art. VI.3. Psihologii clarifică ce măsuri se vor lua pentru protejarea confidențialității și ce responsabilități familiale, de grup ori comunitare au pentru protejarea confidențialității, atunci când desfașoară activități de cercetare sau oferă servicii. Înainte de primirea consimțământului, psihologul va informa clientul cu privire la limitele confidențialității și condițiile în care acesta poate fi încălcat, precum și asupra utilizării posibile a informaăiilor rezultate în urma activității sale.

Dezvăluirea de informații Art. VI.4. Psihologii pot împărtăși informatiile confidentiale cu alții numai cu consimțșmântul celor vizați ori de o așa manieră încât cei vizați să nu poată fi identificați, excepție facând situațiile justificate de lege sau în circumstanțe de iminentă sau posibilă vătamare fizică sau crimă.

Go to Top